B1 - Intermediate (English)

Niveli mesatarë i gjuhës angleze B1

102
0
anesabajrami posted Sep 10 '17 at 3:24 pm

Shpreh veprime te parapergatitura apo plane ne te shkuaren qe duhet qe kishin ndodhur por nuk u bene.

He was going to catch the train, but he didn’t.
(Ai ta kishte kapur trenin por nuk e kapi)

She was going to travel around Europe but she did’t because she fell ill.

(Do t’i binte perqark Europes por nuk i ra sepse u semur.)

She was going to buy a new car but she repaired her old one.
(Ajo do te blinte nje makine te re por riparoi te vjetren.)
essage:
59b54aeba690b.jpg

309
393
13
Actions
Hide topic messages
Enable infinite scrolling
Previous
12345678 ... 16
Next
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft