Other- Të tjera - Други

Other- Të tjera - Други

150
4
ardideari posted Apr 14 '17 at 4:40 pm
Hekuri rrihet sa është i nxehtë - strike while the iron is hot; opportunity seldom knocks twice; make hay while the sun shines

Të nderuar studentë dhe nxënës që tani do të mundohemi të publikojmë gjithashtu dhe shprehje metaforike dhe idiomatike të kombinuara shqip-anglisht ose anasjelltas; andaj, na përcjellni në postimet
98
2
Ka shumë përmirësime të tjera siç mundeni ta shihni mëposhtë në versionin Android 3.0

UPDATE: https://play.google.com/store/apps/details?id=mk.englishforlife.englishforlife

Lajmërimet pa zë dhe pa vibracion [tanimë e rregulluar]
Shtrirje shumë e gjërë e forumit në aplikacion [tanimë e rregulluar]
TAG shok&e
586c24d79c95b.png
38
0
merxhanb posted Dec 27 '16 at 8:53 pm
Hi everybody the holidays are up to coming soon and I want from all of you , if you could suggest me some movies to watch during holidays

Feel free to reply here .....

I will start first :

1.Lucy

2.Interstealler

3.Tomorrowland

4.Pawn sacrifice <3

...


5862d4bfc9f66.jpg
25
64
5
Actions
Hide topic messages
Enable infinite scrolling
Previous
12
Next
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft