A1 - Beginner Level (English)
a11 -Beginner A1- Grammar Test Exercises- Ushtrimet e testit gramatikorë
a11

Përshëndetje,
Të nderuar nxënës, student dhe kolegë këtu më poshtë keni të paraqitura disa nga ushtrimet që mundeni ti keni në testin fillestarë të gjuhës angleze në pjesën e gramatikës.

– Present Simple Tense vs Present Continuous Tense (Ushtrime)
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_progressive2.htm
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro/exercises
http://www.english-4u.de/pres_prog_ex4.htm

– Past Simple Tense (Ushtrime)
http://www.agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html (ushtrim me folje të rregullta)
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_statements2.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_negation_sentences.htm (negative form)
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/simple_past.htm (question form)
https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-past-1

Si të jemi më të suksesshëm në pjesën e kohërave gramatikore?!

  1. Mësoni dhe gjeni fjalët kyçe (signal words) ex: – Present Simple: usually, every, sometimes, often, always, never… – Present Continuous: now, right now, listen, look!, look out!, watch out!, at the moment – Past Simple: yesterday, last week, a month ago, before two days, the previous day, last year…
  2. Mësojeni dhe gjeni formën (Positive, Negative apo Question) -Si ta vërtetojmë fjalinë se çfarë forme ka ? – Në rast se mbaron me pikë në fund (.) dhe tregon pohim atëherë është POSITIVE – Në rast se mbrenda fjalisë gjendet ndajfolja NOT si dhe ajo fjali mbaron me pikë (.) atëherë ajo fjali është NEGATIVE – Dhe automatikisht nëse mbaron me pikëpyetje (?) atëherë fjalia është Question form

Shpresoj që ky tutorial të ju ndihmoj. PS mos harroni se për ti kuptuar mirë këto gjëra ju rekomandojmë të ndjekni orët tona drejtpërsëdrejti me profat e shkollës English For Life.

Përshëndetje, Të nderuar nxënës, student dhe kolegë këtu më poshtë keni të paraqitura disa nga ushtrimet që mundeni ti keni në testin fillestarë të gjuhës angleze në pjesën e gramatikës. **– Present Simple Tense vs Present Continuous Tense (Ushtrime) **http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_progressive2.htm https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro/exercises http://www.english-4u.de/pres_prog_ex4.htm **– Past Simple Tense (Ushtrime) **http://www.agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html (ushtrim me folje të rregullta) http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_statements2.htm http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_negation_sentences.htm (negative form) http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/simple_past.htm (question form) https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-past-1 _Si të jemi më të suksesshëm në pjesën e kohërave gramatikore?!_ 1. Mësoni dhe gjeni fjalët kyçe (signal words) ex: – Present Simple: usually, every, sometimes, often, always, never… – Present Continuous: now, right now, listen, look!, look out!, watch out!, at the moment – Past Simple: yesterday, last week, a month ago, before two days, the previous day, last year… 2. Mësojeni dhe gjeni formën (Positive, Negative apo Question) -Si ta vërtetojmë fjalinë se çfarë forme ka ? – Në rast se mbaron me pikë në fund (.) dhe tregon pohim atëherë është POSITIVE – Në rast se mbrenda fjalisë gjendet ndajfolja NOT si dhe ajo fjali mbaron me pikë (.) atëherë ajo fjali është NEGATIVE – Dhe automatikisht nëse mbaron me pikëpyetje (?) atëherë fjalia është Question form Shpresoj që ky tutorial të ju ndihmoj. PS mos harroni se për ti kuptuar mirë këto gjëra ju rekomandojmë të ndjekni orët tona drejtpërsëdrejti me profat e shkollës English For Life.

www.englishforlife.mk / Contact: 00389 71 989 903

203
0
1
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft