Other- Të tjera - Други
Versioni Android 3.0 në PlayStore - Tanimë Lajmërimet(notifications funksionojnë me zë dhe vibracion)

Ka shumë përmirësime të tjera siç mundeni ta shihni mëposhtë në versionin Android 3.0

UPDATE: https://play.google.com/store/apps/details?id=mk.englishforlife.englishforlife

  • Lajmërimet pa zë dhe pa vibracion [tanimë e rregulluar]
  • Shtrirje shumë e gjërë e forumit në aplikacion [tanimë e rregulluar]
  • TAG shokët e tuaj në aplikacion [tanimë e rregulluar]
  • Lajmërimet e forumit përbrenda aplikacionit [tanimë e rregulluar]

586c24d79c95b.png

Ka shumë përmirësime të tjera siç mundeni ta shihni mëposhtë në versionin Android 3.0 UPDATE: https://play.google.com/store/apps/details?id=mk.englishforlife.englishforlife - Lajmërimet pa zë dhe pa vibracion [tanimë e rregulluar] - Shtrirje shumë e gjërë e forumit në aplikacion [tanimë e rregulluar] - TAG shokët e tuaj në aplikacion [tanimë e rregulluar] - Lajmërimet e forumit përbrenda aplikacionit [tanimë e rregulluar] ![586c24d79c95b.png](serve/attachment&path=586c24d79c95b.png)

www.englishforlife.mk / Contact: 00389 71 989 903

Message:
@ArdiDeari prof të faleminderoj shumë për mundin që e bëre për ne dhe na e krijove një forum...

Message: @ArdiDeari prof të faleminderoj shumë për mundin që e bëre për ne dhe na e krijove një forum...

Life always offers you a second chance.It's called TOMORROW.

103
2
2
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft