INFORMATION
REZERVO KURSIN TËND NË WWW.ENGLISHFORLIFE.MK

Ju informojmë se që tani mundeni të bëni rezervimin e kurseve online dhe në të njejtën kohë pagesën të bëni online përmes kartelave (pa shkuar në bankë apo në postë). Faqja jonë është e siguruar dhe e testuar nga sistemet më të avancuara. Pagesat bëhen përmes sistemit 2checkout gateway.

Shikoni ofertat dhe rezervo kursin: https://englishforlife.mk

5e9c54014f5e6

5e9c5386ec3c7

Ju informojmë se që tani mundeni të bëni rezervimin e kurseve online dhe në të njejtën kohë pagesën të bëni online përmes kartelave (pa shkuar në bankë apo në postë). Faqja jonë është e siguruar dhe e testuar nga sistemet më të avancuara. Pagesat bëhen përmes sistemit **2checkout gateway.** Shikoni ofertat dhe rezervo kursin: https://englishforlife.mk ![5e9c54014f5e6](serve/attachment&path=5e9c54014f5e6) ![5e9c5386ec3c7](serve/attachment&path=5e9c5386ec3c7)

www.englishforlife.mk / Contact: 00389 71 989 903

edited Apr 19 '20 at 2:41 pm
66
0
1
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft